1С:Специалист

Решение и разбор задач на сдачу сертификата 1С:Специалист

1С:Специалист по платформе 8.2

Темы
172
Сообщения
275
Темы
172
Сообщения
275

1С:Специалист БП

Темы
1
Сообщения
5
Темы
1
Сообщения
5

1С:Специалист УТ ред 10

Темы
0
Сообщения
0
Темы
0
Сообщения
0
Нет

1С:Специалист УТ ред 11

Темы
1
Сообщения
4
Темы
1
Сообщения
4

1С:Специалист ЗУП

Темы
1
Сообщения
1
Темы
1
Сообщения
1
Верх